Contact

ACV en Ede willen verder met SamenWerkBedrijf

ACV en Ede willen verder met SamenWerkBedrijf

Ruim 25 garantiebanen en steeds beter onderhoud van het openbaar groen. Dat is de belangrijkste opbrengst van anderhalf jaar goed samenwerken tussen ACV, Werkkracht en Gemeente Ede. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie. Vanwege de succesvolle proef willen zowel ACV, Werkkracht als het Edese college van B&W blijven samenwerken. Daardoor komen er structurele banen voor de ruim 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die meedoen aan de proef. De Edese gemeenteraad wordt gevraagd om het benodigde geld beschikbaar te stellen.

Het SamenWerkBedrijf is sinds februari 2017 dagelijks actief in het onderhoud van de openbare ruimte, zoals groenonderhoud en straatreiniging. De kwaliteit van het onderhoud is steeds beter op het gewenste niveau gekomen, ondanks een zeer nat voorjaar en een erg warme en droge zomer. De 25 garantiebanen zorgen er ook voor dat de gemeente Ede ruimschoots voldoet aan de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) die op 1 april 2015 is ingegaan.

Onderdeel van ACV
Het college van B&W en ACV willen het SamenWerkBedrijf een structureel vervolg geven door de hele uitvoering en aansturing onder te brengen bij ACV. Het uitvoeren van onderhoud openbare ruimte op deze manier, is voor de ACV een welkome taakverbreding. ACV neemt graag de verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling voort te zetten en de samenwerking van de 3 partners tot een blijvend succes te maken.

Begroting
De Edese gemeenteraad beslist in november over de gemeentelijke begroting. Als de gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar stelt, kan de proef een structureel vervolg krijgen en verleent de gemeente de opdracht voor het onderhoud aan ACV.

 

Ga terug naar het overzicht