Contact

Resultaten afvalproeven Veenendaal positief

Resultaten afvalproeven Veenendaal positief

In Veenendaal worden er 2 afvalproeven gehouden met als doel minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. De proeven zijn gestart in september 2013.

In een wijk (Dragonder Noord) wordt een proef gehouden volgens het DifTarprincipe: inwoners betalen per keer dat ze de restafvalcontainer aan de weg zetten of afvalzak deponeren in de verzamelcontainer. De overige afvalstromen (grondstoffen zoals GFT, plastic, papier) wordt geen tarief in rekening gebracht.

In de andere wijk, Dragonder Oost/Zuid, wordt het restafval 4-wekselijks ingezameld, het GFT, papier en plastic 2-wekelijks.

De resultaten tot en met april 2014 ziet u in onderstaand overzicht. We zien een algehele stijging van grondstoffen zoals plastic, papier en GFT en het restafval is verder gedaald. Complimenten voor de inwoners van de proefwijken!

In september wordt er nog een uitgebreid bewonersonderzoek gehouden. Deze informatie (en alle overige resultaten) gaat naar de gemeenteraad en zij beslist of de proef wordt gecontinueerd en in heel Veenendaal wordt doorgevoerd. De proef loopt door tot de gemeenteraad een besluit heeft genomen.
 

Ga terug naar het overzicht