Contact

Voorrijtarief voor ophalen grofvuil in Veenendaal succesvol

Voorrijtarief voor ophalen grofvuil in Veenendaal succesvol

In 2013 is het voorrijtarief van 15 euro voor het ophalen van grofvuil door gemeente Veenendaal en afvalinzamelaar ACV ingevoerd. Het is één van de uitvoeringsmaatregelen uit het vastgestelde afvalbeleidsplan dat moet leiden tot meer afval scheiden en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Bewoners kunnen nog slechts grofvuil laten ophalen tegen betaling van het voorrijtarief. Afval wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Wageningselaan is en blijft gratis. De gemeente heeft het eerste jaar geëvalueerd en de resultaten zijn positief. Het beoogde doel: meer afval naar het afvalbrengstation en een schoner straatbeeld zijn behaald.

Het aantal adressen waar grofvuil wordt opgehaald is met 90% gedaald. De meeste mensen brengen hun grofvuil naar het afvalbrengstation waar het gescheiden wordt in 20 verschillende afvalstromen en daarna hergebruikt. De gratis leenaanhangers die voor dit doel aangeschaft zijn worden goed gebruikt.

Het eerste jaar is er door de gemeente wel ingezet op handhaving om te zorgen dat de nieuwe regels ook inderdaad nageleefd worden. Er zijn 88 bekeuringen van €90,- uitgedeeld aan bewoners die het niet zo nauw namen met de regels rond het aanbieden van (grof) afval.

De maatregel heeft geleid tot een kostenbesparing van ruim €100.000,- die verrekend is in een lagere afvalstoffenheffing voor de bewoners van Veenendaal. Ook wordt er geen afval meer op straat gezet vanuit buurgemeenten. De gemeente Wageningen heeft vanwege de positieve effecten in Veenendaal inmiddels ook een voorrijtarief voor grofvuil ingevoerd.

 

 

 

Ga terug naar het overzicht