Contact

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): bij al onze activiteiten houden wij rekening met het milieu/duurzaamheid, kwaliteit en sociale aspecten. Dit doen we op de volgende manieren:

75% afvalscheiding in 2020

Wij zien afval niet als het einde van een cyclus, maar juist als het begin ervan. Afval verdient een tweede leven door het nuttig toe te passen als grondstof voor nieuwe producten. Of als brandstof voor het opwekken van energie. Daarom is het scheiden van afval zo belangrijk. Samen met onze gemeentes werken we aan het verbeteren van het scheidingspercentage.

Groengas voertuigen

Groengas is gas dat duurzaam is geproduceerd. Groen gas wordt gemaakt van GFT-afval dat ACV ophaalt. Inmiddels heeft ACV 14 auto's op groengas  (7 vracht-, 3 bestel- en 4 personenauto's). De komende jaren proberen wij steeds meer op groengasauto's over te gaan.

VCA / ISO gecertificeerd

Wij zijn VCA en ISO 9001 gecertficeerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan de gangbare normen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Certificaat ISO 9001

Certificaat VCA

Energiezuinige gebouwen

Ook naar onze eigen gebouwen kijken wij kritisch als het gaat om duurzaamheid. Wij zijn bijvoorbeeld erg trots op het afvalbrengstation in Veenendaal. Het dak van dit gebouw is voorzien van sedumplanten (zorgt voor natuurlijke isolatie) en er zijn zonnepanelen op geplaatst. Verder wordt er gebruik gemaakt van duurzame installaties als een warmtepomp en LED-verlichting. Door deze voorzieningen kreeg het gebouw een energielabel A.

Restore Kringloop

Restore Kringloop is ons regionale kringloopcentrum met vestigingen in Ede en Veenendaal. Restore stimuleert hergebruik van goederen. Hergebruik dat werk- en scholingsmogelijkheden biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. Voor meer info: www.restorekringloop.nl.