Contact

Legen van container via zijlader

In een aantal wijken in gemeente Ede worden de kliko's geleegd met een zijlader vuilnisauto. Dit voertuig werkt met een mechanische grijparm aan de rechterkant die de chauffeur vanuit zijn cabine bedient. Het resultaat: minimale fysieke belasting oor vuilnismannen. ACV-medewerkers kunnen we 'duurzamer' inzetten omdat we te maken hebben met de zogenoemde P90norm: per leeftijdscategorie mag je per dag maar een x aantal kliko's legen. Een zijlader werkt bovendien veel efficiënter en dat scheelt in kosten en indirect in de afvalstoffenheffing.

Voor u als inwoner betekent dat er andere aanbiedregels gelden zoals de kliko in een rij plaatsen, met de wielen van de weg af en met gesloten deksel.

Wanneer is dit voor mijn kliko's van toepassing? 
Als wij de kliko's legen met een zijlader, dan ontvangt/ontving u in het verleden een brief met daarbij een folder over de zijlader. Wij vragen dan uw medewerking om de kliko voortaan op de juiste manier aan te bieden. In deze brief zal ook staan of er voor bepaalde kliko's (bijv. papier) uitzonderingen zijn omdat deze nog door een traditionele vuilnisauto's met vuilnismannen achterop (achterader) wordt geleegd.

Gele en rode kaarten
Heeft u al een brief ontvangen, dan kijken onze medewerkers of de kliko’s goed aan de weg zijn gezet. Wanneer dit niet het geval is, legen ze uw kliko wel, maar hangen ze er een gele kaart aan. Daarop staat aangegeven wat er niet in orde was. Aan u het verzoek om daar de volgende keer rekening mee te houden. Voorkom dat u een rode kaart krijgt en wij uw kliko niet legen, omdat deze niet op de juiste plek en/of op de juiste manier aan de weg staat.