Contact

Containers

Bent u inwoner van gemeente Ede en wilt u een (extra) kliko voor restafval, groente-, fruit- en tuinafval of papier? Neem tijdens werkdagen contact op met ACV via 0318-648 160 of info@acv-groep.nl.

Is uw kliko vermist of beschadigd, neem ook dan contact op met ACV via 0318 648 160 of info@acv-groep.nl.

Hoe te gebruiken
Bij de meeste huishoudens in gemeente Ede wordt afval ingezameld door middel van kliko's: een groene voor het restafval, een bruine voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) en een groene kliko met blauw deksel voor oud papier en karton. Restafval en gft+e wordt eens per twee weken ingezameld, papier binnen de bebouwde kom eens per twee weken en in de buitengebieden eens per vier weken. Plastic, metaal-(blik) en drankpakken (pmd-afval) wordt eens per twee weken ingezameld in de oranje pmd-zakken. Kijk voor de inzameldagen op www.mijnafvalwijzer.nl of download de app 'Afvalwijzer' in de App Store, Play Store of Windows Store. Bij hoogbouwwoningen en in enkele wijken wordt het afval ingezameld door middel van centrale brengcontainers of ondergrondse containers.

Voor de kliko's gelden speciale regels.
Hoe moet u de kliko aanbieden? Het tijdstip waarop de kliko's geleegd worden kan per week verschillen. Zet daarom de kliko om 7.30 uur op de voor u bekende aanbiedplaats. Dit geldt ook voor eventuele vervangende ophaaldagen. Het is niet toegestaan om een kliko vaker dan één keer per twee weken aan te bieden. U moet de kliko altijd met gesloten deksel aan de weg zetten zo voorkomt u dat er afval op straat terecht komt. Als uw straat is opgebroken of om een andere reden niet bereikbaar, vragen wij u om de kliko's op een plaats aan te bieden die wel bereikbaar is voor de vuilnisauto.

Extra kliko mogelijk
Alle kliko's in Ede zijn van een chip voorzien. Het doel daarvan is een sluitende klikoregistratie zodat de gemeente weet welke kliko bij welke huishoudens staan. Kliko's zonder chip worden niet geleegd. Per 1 januari 2018 gaat u betalen per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Voor meer informatie kijk op de speciale campagnewebsite over de wijzigigingen in afvalinzameling: www.meerafvalapart.nl.

Standaard
De gemeente Ede hanteert voor het restafval als standaard één groene kliko (240 liter). Bij huishoudens van zes personen of meer zijn op verzoek maximaal twee grote groene kliko's de standaard. Huishoudens die om medische redenen een tweede groene kliko nodig hebben kunnen die gratis aanvragen bij de afdeling Belastingen van de gemeente onder overlegging van een doktersverklaring.

Voor het gft+e(tensresten) stelt de gemeente in het buitengebied één grote bruine kliko (240 liter) beschikbaar. Binnen de bebouwde kom is de standaard één en op verzoek twee kleine bruine kliko's (140 liter). Om technische redenen worden in de bebouwde kom alleen kleine bruine kliko's uitgegeven.

Voor het oud papier en karton stelt de gemeente in het buitengebied één grote kliko (240 liter) beschikbaar. Binnen de bebouwde kom is de standaard één en op verzoek twee kleine kliko (140 liter).