Contact

Kliko's

Bent u inwoner van gemeente Ede en is uw kliko vermist of beschadigd? Neem tijdens werkdagen contact op met ACV via 0318-648 160 of info@acv-groep.nl.

Bij de meeste huishoudens in laagbouwwoningen in gemeente Ede wordt afval ingezameld door middel van kliko's:

  • kliko met grijze deksel voor het restafval,
  • kliko met bruine deksel voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e),
  • kliko met blauwe deksel voor oud papier en karton
  • kliko met oranje deksel voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval).

De kliko's voor restafval, pmd-afval en papier worden eens per drie weken ingezameld. De gft+e-kliko eens per twee weken. Kijk voor de inzameldagen op www.acv-afvalkalender.nl of download de 'ACV' app (te downloaden in de App en Google Play Store).

Bij hoogbouwwoningen en in Kernhem A wordt het afval ingezameld door middel van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. Hoogbouwbewoners kunnen hun zakken met pmd-afval eens per week op donderdag aan de weg leggen. Bewoners in Kernhem A leveren hun pmd-afval in bij de perscontainer bij Parkweide of via een pmd-kliko (op eigen verzoek).

Aanbiedregels:

  • Zet de kliko voor 7.30 uur of op de avond ervoor vanaf 20.00 uur op de voor u bekende aanbiedplaats. Dit geldt ook voor eventuele vervangende ophaaldagen.
  • Zet de kliko met gesloten deksel aan de weg zo voorkomt u dat er bij het legen van de kliko door een vuilnisauto met mechanische grijparm (zijlader) afval op straat terechtkomt.
  • Plaats geen afval zoals karton/ papier naast de kliko.
  • Zorg dat de kliko niet zwaarder dan 70kg weegt.
  • Als afval na een aantal keer schudden niet uit de kliko valt, kan uw kliko niet geleegd worden. Stamp het afval dus niet te vast aan.
  • Als uw straat is opgebroken of om een andere reden niet bereikbaar, vragen wij u om de kliko's op een plaats aan te bieden die wel bereikbaar is voor de vuilnisauto.

Kliko's met chips
Alle kliko's hebben een chip. Het doel daarvan is een sluitende klikoregistratie zodat de gemeente weet welke kliko bij welke huishoudens staan en hoe vaak huishoudens kliko's aanbieden. Kliko's zonder chip worden niet geleegd. Per 1 januari 2018 betaalt u per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet.

Kliko's wisselen
U kunt via ACV kliko's van formaat wisselen of een extra kliko aanvragen. Dit kost 30 euro (dit geldt voor alle afvalsoorten). Vraagt u een wissel van formaat of extra kliko aan binnen 3 maanden na verhuizing? Dan is dit gratis (kopie huur- of koopovereenkomst vereist).

.