Contact

Kliko's

Let op: in de loop van 2017 ontvangen alle huishoudens met kliko's (laagbouw) nieuwe kliko's en start een nieuw inzamelschema. Voor meer informatie bezoek de speciale campagnewebsite www.meerafvalapart.nl.
 

Bent u inwoner van gemeente Ede en wilt u een (extra) kliko voor restafval, groente-, fruit- en tuinafval of papier?  Is uw kliko vermist of beschadigd? Neem tijdens werkdagen contact op met ACV via 0318-648 160 of info@acv-groep.nl.

Hoe te gebruiken
Bij de meeste huishoudens in gemeente Ede wordt afval ingezameld door middel van kliko's: een groene voor het restafval, een bruine voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) en een groene kliko met blauw deksel voor oud papier en karton. Restafval en gft+e wordt eens per twee weken ingezameld, papier binnen de bebouwde kom eens per twee weken en in de buitengebieden eens per vier weken. Plastic, metaal-(blik) en drankpakken (pmd-afval) wordt eens per twee weken ingezameld in de oranje pmd-zakken. Kijk voor de inzameldagen op www.mijnafvalwijzer.nl of download de app 'Afvalwijzer' (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone). Bij hoogbouwwoningen en in enkele wijken wordt het afval ingezameld door middel van centrale brengcontainers of ondergrondse containers.

Voor de kliko's gelden speciale regels.
Hoe moet u de kliko aanbieden? Het tijdstip waarop de kliko's geleegd worden kan per week verschillen.

  • Zet daarom de kliko om 7.30 uur op de voor u bekende aanbiedplaats. Dit geldt ook voor eventuele vervangende ophaaldagen.
  • Zet de kliko met gesloten deksel aan de weg zo voorkomt u dat er bij het legen van de kliko door een vuilnisauto met mechanische grijparm (zijlader) afval op straat terechtkomt.
  • Zorg dat de kliko niet zwaarder dan 70kg weegt.
  • Als afval na een aantal keer schudden niet uit de kliko valt, kan uw kliko niet geleegd worden. Stamp het afval dus niet te vast aan.
  • Als uw straat is opgebroken of om een andere reden niet bereikbaar, vragen wij u om de kliko's op een plaats aan te bieden die wel bereikbaar is voor de vuilnisauto.

Kliko's met chips
Alle kliko's in Ede zijn van een chip voorzien. Het doel daarvan is een sluitende klikoregistratie zodat de gemeente weet welke kliko bij welke huishoudens staan en hoe vaak huishoudens kliko's aanbieden. Kliko's zonder chip worden niet geleegd. Per 1 januari 2018 gaat u betalen per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Voor meer informatie kijk op de speciale campagnewebsite over de wijzigingen in afvalinzameling: www.meerafvalapart.nl.

Standaard
Tot voor kort hanteerde gemeente Ede voor het restafval als standaard één grote groene kliko (240 liter). In de loop van 2017 wordt deze kliko bij alle huishoudens omgeruild voor één kleine groene kliko met grijze deksel van 140 liter. Bij huishoudens van zes personen of meer zijn op verzoek maximaal twee grote groene kliko's de standaard (regeling vervalt per 1-1-2018 ivm 'betalen per keer'). Huishoudens die om medische redenen een tweede groene kliko nodig hebben kunnen die gratis aanvragen bij ACV. Hiervoor is wel een doktersverklaring nodig. Vraag bij ACV naar het formulier. Heeft u om medische redenen veel afval, dan komt er per 1-1-2018 een gewijzigde medische regeling ivm 'betalen per keer'. Meer informatie hierover is in het najaar van 2017 bekend.

Voor het gft+e(tensresten) stelt de gemeente in het buitengebied standaard één grote bruine kliko (240 liter) beschikbaar. Binnen de bebouwde kom is de standaard één kleine bruine kliko (140 liter). Op verzoek kan u zowel binnen als buiten de bebouwde kom de andere maat kliko krijgen.

Voor het oud papier en karton stelt de gemeente in het buitengebied één grote kliko (240 liter) beschikbaar. Binnen de bebouwde kom is de standaard één kleine kliko (140 liter). Op verzoek kan u zowel binnen als buiten de bebouwde kom de andere maat kliko krijgen.