Contact

Er zit een sticker op mijn afvalzak

In de gemeente Ede gebruiken we stickers om aan te geven dat zakken met verpakkingen van plastic, metaal of drankpakken (pmd) of restafval verkeerd worden aangeboden. Dat kan om verschillende redenen zijn. Verkeerd aangeboden afval wordt gemeld aan de afdeling toezicht van Gemeente Ede voor verder onderzoek. Hieronder staan vragen en antwoorden met betrekking tot de stickers.

Waarom is het belangrijk dat in een zak met pmd geen ander afval zit?
Bij de afvalverwerker waar ACV het afval naar toe brengt, worden de verschillende soorten plastic verpakkingen, metaal en drankpakken goed van elkaar gescheiden en vervolgens elk afzonderlijk gerecycled. Op deze manier wordt er minder restafval verbrand en worden meer grondstoffen hergebruikt. Wanneer er afval tussen het pmd zit wat er niet bij hoort, is het niet meer mogelijk het afval te recyclen.

Wilt u weten of iets pmd-afval is, bekijk dan het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl of in de app 'Afvalwijzer' (te downloaden in de App Store, Play Store of Windows Store). Of lees erover op de pagina over pmd op deze website.

Waarom moet pmd in een doorzichtige zak worden aangeboden?
Het is belangrijk dat alles wat in een pmd-zak zit ook in de recyclestroom hoort. Om dit te kunnen controleren, moet de zak doorzichtig zijn.

Wat is het juiste moment om mijn pmd-zak buiten te zetten?
In de gemeente Ede worden de pmd-zakken op donderdag opgehaald. U mag uw zakken vanaf woensdagavond 20.00 uur buiten zetten. Zorgt u ervoor dat ze voor 7.30 uur op donderdag klaar staan/hangen. De wagen die de zakken komt ophalen rijdt niet elke keer precies dezelfde route. Dus hij kan wel eens eerder voorbij komen dan u denkt!

Alles wat u moet weten over het aanbieden van pmd in de daarvoor bestemde zakken leest u op de pagina over het aanbieden van pmd.

Waarom mag ik mijn zak restafval niet naast de ondergrondse container zetten?
Restafval wat op straat staat in zakken is natuurlijk niet mooi voor het straatbeeld. Daarnaast trekt zo’n zak ongedierte aan en kan lekkend afval de grond vervuilen.

Wat als de ondergrondse restafvalcontainer het dichtst bij mijn huis in storing of verstopt is?

Dan kunt u uw restafval in elke andere ondergrondse restafvalcontainer storten in uw woonplaats. Uw afvalpas werkt op alle ondergrondse restafvalcontainers, behalve de containers op privéterrein. U kunt de locaties van de ondergrondse containers in uw woonplaats bekijken op de kaart met containerlocaties. Om de storing zo snel mogelijk op te lossen is het belangrijk dat u de storing aan ons meldt. Belt u ons op werkdagen tijdens kantooruren op  0318 648 160. We zorgen ervoor dat de storing binnen één werkdag wordt opgelost.

Alles wat u moet weten over het aanbieden van restafval bij de ondergrondse containers leest u op de pagina over ondergrondse restafvalcontainers.

Wat als ik toch iets verkeerd doe?
Wanneer wij een melding krijgen van zakken of grofvuil wat op dat moment er niet hoort te staan, melden wij de zakken voor handhavingsonderzoek aan Toezicht. Dit houdt in dat de handhavers van de gemeente Ede het afval in de zak onderzoeken. Zo hopen ze te achterhalen wie het afval heeft achtergelaten. Op het verkeerd aanbieden van afval staat een boete die kan oplopen tot € 104 of zelfs meer!

Na enkele dagen wordt het verkeerd aangeboden afval opgehaald door ACV. Het afval wordt zo veel mogelijk tijdens de reguliere inzamelrondes opgehaald. Hierdoor hoeft ACV geen extra vuilniswagens in te zetten.

U kunt verkeerd aangeboden afval melden
Ziet u zakken restafval of grofvuil naast de ondergrondse container? Of is er sprake van verkeerd aangeboden pmd-afval? Geef dit door via www.ede.nl/melding of via (0318) 680132.

Alles wat u moet weten over verkeerd aangeboden afval leest u hier.