Contact

Aanbiedregels

Om de afvalinzameling goed te laten verlopen en de buurt netjes te houden, hebben we een aantal aanbiedregels opgesteld.

Voor laagbouw

  • Zet de kliko's vóór 7.30 uur aan de weg of de avond ervoor vanaf 20.00 uur. Het tijdstip waarop de kliko's geleegd worden kan per week verschillen. Dat geldt ook voor het ophalen van grofvuil.
  • Zet de kliko met gesloten deksel aan de weg. Zo voorkomt u dat er afval op straat terecht komt. De kliko mag maximaal 70kg wegen.
  • Zet de kliko op een plek waar deze bereikbaar is voor de vuilnisauto.
  • Doe PMD-afval los in de PMD-kliko, dit voorkomt dat het afval vast in de kliko komt te zitten. Gebruikt u wel zakken, dan graag in doorzichtige zakken zodat wij en de verwerker kunnen zien dat er PMD-afval in de zak zit. 
  • Plaats geen los afval of zakken naast kliko’s.

Voor hoogbouw

  • Zet de PMD-zakken vóór 7.30 uur aan de weg of de avond ervoor vanaf 20.00 uur. Het tijdstip waarop PMD-zakken opgehaald worden kan per week verschillen. Dat geldt ook voor het ophalen van grofvuil.
  • Gebruik doorzichtige zakken voor het aanbieden van PMD en knoop de zakken goed dicht.
  • Zorg ervoor dat de zakken niet weg kunnen waaien. Maak ze bijvoorbeeld aan elkaar vast. Maar hang de zakken niet op aan de energizer (het paaltje bij de ondergrondse containers).
  • Plaats geen los afval of zakken naast verzamelcontainers voor glas, textiel, oud papier, PMD en restafval.