Contact

Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft+e)

Bij laagbouwwoningen wordt gft+e-afval opgehaald via een kliko met bruine deksel (elke 2 weken). Kijk voor de inzameldagen op www.acv-afvalkalender.nl of in de 'ACV' app, beschikbaar in de App Store en Google Play Store. 

Woont u in hoogbouw met 20 wooneenheden of meer?
Dan kunt u een gf+e verzamelcontainer(gf+e zuil) aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Deze zuil wordt alleen geplaatst bij complexen waarbij minimaal 50% van de    wooneenheden aangeeft mee te willen doen, met een minimum aantal van 20; 
  • Alleen de wooneenheden die mee willen doen, krijgen toegang tot de gf+e zuil via hun afvalpas.
  • Het aanbieden van gf+e is gratis; voor het aanbieden van restafval geldt per 1 september 2020 het reguliere aanbiedtarief.
  • De bewoners gebruiken de gf+e zuil op de juiste manier. De zuil is alleen voor groente- en fruitafval en etensresten. Klein bloem- en plantafval mogen wel in de zuil. Grof tuinafval, zoals takken, en bladafval levert u in op het Afvalbrengstation aan de Wageningselaan 58 in Veenendaal;
  • Het gf+e kan aangeboden worden in een biologisch afbreekbaar zakje (met kiemplantlogo).
    Plastic zakken en pedaalemmerzakken zijn niet toegestaan, omdat het gf+e dan niet gecomposteerd (verwerkt) kan worden.

Hoe regelt u een aanvraag?
Als VvE, bewonerscommissie of groep bewoners kunt u als volgt een aanvraag indienen: Stuur een e-mail naar veenendaal@acv-groep.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Naam, telefoonnummer en e-mail van contactpersoon;
  • Adressen die willen meedoen, inclusief bijbehorende handtekeningenlijst. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken;
  • Het is fijn als u alvast nadenkt over een locatie voor de gf+e zuil.

Woont u in hoogbouw met minder dan 20 wooneenheden?
Dan plaatsen wij op dit moment nog geen gf+e zuil. U doet het gf+e bij het restafval en betaalt een aangepast lager tarief tarief voor restafval.

Wilt u toch graag gf+e inzamelen en is er een binnentuin of andere geschikte plek? Dan kunt u alleen of samen met een aantal medebewoners een gf(t)e-kliko aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het stallen op eigen terrein en het eens in de twee weken aan de weg zetten van de gf(t)e-kliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neemt u contact op met ACV via veenendaal@acv-groep.nl of bel naar (0318) 648 160.

Wilt u weten welk afval valt onder gft+e? Kijk onder ‘Welk afval waar’, icoon klokhuis, op www.acv-afvalkalender.nl of in de ACV app.