Contact

Tarieven

De afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast deel (vastrecht) en een variabel deel dat wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een afvalzak naar een (ondergrondse) brengcontainer voor restafval brengt.

De gemeenteraad heeft voor 2019 de volgende tarieven vastgesteld:

Vast tarief 2019 voor elk huishouden: € 167,76,-
Aanbieden restafval per keer (variabel deel):

  • restafvalkliko 240 liter € 8,30
  • restafvalkliko 140 liter € 4,85
  • gebruik van 60 liter inworp ondergrondse brengcontainer € 1,65
  • gebruik van 30 liter inworp ondergrondse brengcontainer € 0,83
  • gebruik van 60 liter inworp Afvalbrengstation Wageningselaan € 2,06 (te gebruiken bijvoorbeeld als uw kliko vol is en u toch uw restafval kwijt wilt)
  • Medisch tarief: € 209,04

Een aanslag van het vastrecht ontvangt u aan het begin van het betreffende jaar. Het aantal aanbiedingen van restafval wordt achteraf verrekend. Rond februari van het volgende jaar ontvangt u hiervan een aanslag.

Digitale belastingbalie
Via de Digitale Belastingbalie van de gemeente Veenendaal kunt u zien hoe vaak u uw restafvalkliko heeft aangeboden of restafval in de brengcontainer heeft gegooid. Om in te loggen heeft u DigiD nodig van de persoon op wiens naam de belastingaanslag staat. Let op: de afvalgegevens die u op de Digitale Belastingbalie ziet, worden één keer per maand bijgewerkt. Daardoor kan het zijn dat u de legingsbeurt van uw grijze kliko of de storting van uw afvalzak niet gelijk terugziet.

Afval om medische redenen
Als u om medische redenen veel afval heeft dat u aanbiedt via de gechipte restafvalkliko voor restafval of in de verzamelcontainer voor restafval bij hoogbouw, kunt in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 209,04,- per jaar. Het verzoek voor dit medische tarief kunt u indienen bij de gemeente Veenendaal.

Kwijtscheldingen
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. U kunt via de website van gemeente Veenendaal een aanvraag doen voor deze regeling, nadat u de aanslag heeft ontvangen.