Contact

Tarieven

Met ingang van 2016 bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast deel (vastrecht) en een variabel deel dat wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een afvalzak naar een (ondergrondse) brengcontainer voor restafval brengt.

De gemeenteraad heeft voor 2017 de volgende tarieven vastgesteld:

Vastrecht 2017 voor elk huishouden: € 157,-
Aanbieden restafval per keer (variabel deel):

 • restafvalkliko 240 liter € 8,-
 • restafvalkliko 140 liter € 4,70
 • gebruik van 60 liter inworp ondergrondse brengcontainer € 1,60
 • gebruik van 30 liter inworp ondergrondse brengcontainer € 0,80
 • gebruik van 60 liter inworp Afvalbrengstation Wageningselaan € 2,00 (te gebruiken bijvoorbeeld als uw kliko vol is en u toch uw restafval kwijt wilt)

De tarieven voor 2018 zijn als volgt:

 • vast tarief: €159,36

per keer:

 • 240 liter kliko: € 8,12
 • 140 liter kliko: € 4,77
 • 60 liter aanbieding: € 1,62
 • 30 liter aanbieding: € 0,81
 • 60 liter aanbieding op ABS: €2,03
 • Medisch tarief: €199,96

Een aanslag van het vastrecht ontvangt u aan het begin van het betreffende jaar. Het aantal aanbiedingen van restafval wordt achteraf verrekend. Rond februari van het volgende jaar ontvangt u hiervan een aanslag.

Digitale belastingbalie
Via de Digitale Belastingbalie van de gemeente Veenendaal kunt u zien hoe vaak u uw restafvalkliko heeft aangeboden of restafval in de brengcontainer heeft gegooid. Om in te loggen heeft u DigiD nodig van de persoon op wiens naam de belastingaanslag staat. Let op: de afvalgegevens die u op de Digitale Belastingbalie ziet, worden één keer per maand bijgewerkt. Daardoor kan het zijn dat u de legingsbeurt van uw grijze kliko of de storting van uw afvalzak niet gelijk terugziet.

Afval om medische redenen
Als u om medische redenen veel afval heeft dat u aanbiedt via de gechipte restafvalkliko voor restafval of in de verzamelcontainer voor restafval bij hoogbouw, kunt in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 197,- per jaar. Het verzoek voor dit medische tarief kunt u indienen bij de gemeente Veenendaal.

Kwijtscheldingen
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De maximale kwijtschelding is het vaste tarief van € 157,- plus een bedrag van € 96,- aan aanbiedingen. Dit is 12 keer een grote kliko of 17 keer een kleine kliko. U kunt via de website van gemeente Veenendaal een aanvraag doen voor deze regeling, nadat u de aanslag heeft ontvangen.