Contact

Brengcontainers

In een deel van Veenendaal, met name bij gestapelde bouw, wordt het afval ingezameld in brengcontainers. Om deze brengcontainer te kunnen gebruiken heeft u een milieupas nodig. Bij de brengcontainers voor restafval betaalt u per keer dat u restafval in deze container gooit. Lees hierover meer op https://www.acv-groep.nl/veenendaal/betalen-per-keer/tarieven

Hoe werkt het?
De afvalinwerpzuil is afgesloten door middel van een elektronisch slot. Om het deksel van de inwerpzuil te kunnen openen heeft u uw milieupas nodig. Er zijn twee soorten inwerpzuilen, één met een knop naast de display en één zonder zo’n knop.

Display met een knop
Wanneer uw zuil een knop heeft moet u de zuil eerst activeren, dit kunt u doen door het indrukken van de startknop. U ziet dan op de display dat het systeem in werking is. Wanneer u de pas nu voor het display houdt hoort u een ’klik’, dit betekent dat het slot geopend is. U heeft nu een paar seconden de tijd om het deksel te openen. Wanneer u het afval in de inwerpzuil heeft gedeponeerd sluit u het deksel weer. Heeft u nog een zak met afval dan moet u de hele procedure herhalen.

Display zonder een knop
Om de inwerpzuil te openen hoeft u alleen maar uw milieupas voor de display te houden. U hoort nu een ‘klik’, dit betekent dat het slot is geopend. U heeft nu een paar seconden de tijd om het deksel te openen. Wanneer u het afval in de inwerpzuil heeft gedeponeerd sluit u het deksel weer. Heeft u nog een zak met afval dan moet u de hele procedure herhalen.

Milieupas is uniek
Het nummer op uw milieupas is gekoppeld aan uw adres. Uw pasje is daardoor uniek. Wees zuinig op deze pas. Met deze pas heeft u alleen toegang tot de afvalcontainer(s) die bij uw woning staan.

Wanneer wordt de brengcontainer geledigd?
De container is voorzien van een sensor, zodat via de computer op ons kantoor is af te lezen wanneer een container bijna vol is. Op dat moment wordt de lediging van de container ingepland. Het zal dus zelden voorkomen dat u een volle container aantreft.

Wat mag in welke container?
In de brengcontainer voor restafval mag u al het afval, dat in een plastic huisvuilzak past, in de container deponeren. Als u het in een gesloten plastic zak in de container deponeert blijft de inwerpopening schoon.

Hoe doet u het afval in de inworp?
Nadat er afval in de inworpopening is gedaan moet deze geheel worden gesloten. Dit betekent dat de trommel goed dichtgedrukt moet worden, alleen dan kan de trommel door de volgende gebruiker geopend worden. Gebruik voor uw afval daarom alleen de normale grijze vuilniszak. De inhoud van de trommel is daarop afgestemd. Zorg dat de zak volledig in de trommel ligt en dat er niets buiten steekt. Dit gaat het beste wanneer u de zak liggend in de trommel legt zo kunt u de trommel gemakkelijk volledig sluiten. Wanneer u de zak met bijvoorbeeld de knoop buiten de trommel legt kunt u de trommel niet volledig sluiten en kan de volgende bewoner deze niet open krijgen. Wanneer u probeert losse dozen in de trommel te stoppen lopen deze vast in het mechanisme ook dan kan een volgende gebruiker de trommel niet open krijgen. Scheur de doos liever in stukken en doe die in een vuilniszak. Beter is nog om het papier naar een vereniging of een school te brengen. Los in de trommel gestort afval komt ook tussen het mechanisme met alle gevolgen van dien.

Wat mag niet in de container?
U mag geen grond, graszoden en dergelijke in de ondergrondse afvalcontainers deponeren. Daardoor zou hij zo zwaar worden dat deze niet meer geledigd kan worden. Chemisch afval, papier en karton, glas, textiel, grof (tuin)afval en bouw- en sloopafval mag u ook niet in de containers deponeren daarvoor zijn andere mogelijkheden.  Probeer geen lange voorwerpen, zoals latten, langs het deksel in de ondergrondse container te duwen. U maakt daarmee de boel stuk. Over het algemeen passen kartonnen dozen ook niet in de trommel. Ook als u ze samenvouwt blijft een doos hangen, doordat deze in het systeem weer uitvouwt en dan vast blijft zitten. Anderen kunnen daardoor geen gebruik meer maken van de container.

Wat te doen bij verlies of diefstal?
Wanneer u uw milieupas kwijt bent, neem dan kunt u via deze link een nieuwe milieupas aanvragen (kosten € 15,60). Heeft u per ongeluk iets kostbaars (telefoon, portemonnee, huissleutels etc.) in de verzamelcontainer laten vallen, dan kunt u met ACV contact opnemen om dit eruit te laten halen. De kosten hiervoor zijn € 50,-.

Vervuiling bij de container
Wanneer u afval naast de ondergrondse container aantreft, bel dan met Gemeente Veenendaal via 0318-538 538. Zij stelt dan een onderzoek in naar de illegale aanbieding van het afval en zal indien mogelijk de dader verbaliseren.

Storing
Als u op één of andere wijze uw afval niet in de container kwijt kunt bel dan ACV, telefoon 0318 648 160. per e-mail info@acv-groep.nl (op werkdagen bereikbaar van 8.00 - 17 uur) . ACV zorgt ervoor dat de storing binnen één werkdag wordt opgelost. Zet in geen geval afval naast de container. Dat geeft overlast voor de omwonenden en honden, katten en ongedierte gaan ermee aan de haal. Bovendien trekt het ratten en muizen aan. Afval naast de container plaatsen is ook strafbaar.

Melding storing: ACV telefoon 0318 648 160, via info@acv-groep.nl of via het formulier op onze website. Wanneer u een storing meldt, is het belangrijk dat u ook het containernummer door geeft.

Melding vervuiling of afval naast de container: Gemeente Veenendaal, 0318 538 538.