Contact

Onjuist aangeboden afval

Iedereen woont graag in een schone en nette buurt. Het gebeurt echter regelmatig dat er vuilniszakken met restafval naast een brengcontainer of kliko worden geplaatst. Of dat de PMD-zakken (hoogbouw) worden gebruikt voor restafval. Beide situaties zijn onwenselijk en niet toegestaan; het zorgt niet alleen voor zwerfvuil maar ook voor overlast bij medebewoners.

De zakken worden namelijk niet gelijk door ACV opgeruimd. Waarom? De gemeente Veenendaal wil dergelijk gedrag niet meteen belonen door deze zakken meteen weg te halen. Daarnaast proberen BOA's (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) van de gemeente Veenendaal te achterhalen van wie de zakken afkomstig zijn. Op onjuist aangeboden afval staat een boete van € 90,-.

Wat is de procedure?

  • Als een chauffeur van ACV een vuilniszak aantreft bij een brengcontainer of kliko geeft hij dit door aan de BOA's van gemeente Veenendaal.
  • De ACV chauffeur plakt een sticker (een voorbeeld zie hieronder) op de zak met de mededeling dat dit onjuist aangeboden afval is gemeld bij de gemeente Veenendaal
  • De BOA controleert vervolgens de zak om te achterhalen van wie deze vuilniszak afkomstig is. Daarna stort de BOA de vuilniszak in de brengcontainer.