Contact

Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft+e)

Bij laagbouwwoningen wordt GFT+e-afval opgehaald via een groene kliko met bruine deksel (elke 2 weken). Kijk voor de inzameldagen op www.acv-afvalkalender.nl of in de 'ACV' app, beschikbaar in de App Store en Google Play Store. 

 

Woont u in hoogbouw? En is er een berging, stalling of binnentuin en woont u in een hoogbouwcomplex met maximaal 6 woonlagen? Dan kunt u alleen of samen met een aantal medebewoners een gf(t)e-kliko aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het stallen op eigen terrein en het eens in de twee weken aan de weg zetten van de gf(t)e-kliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neem u contact op met ACV via ede@acv-groep.nl of bel naar (0318) 648 160.

 

Is er geen plek voor kliko’s? Dan kunnen VvE’s en bewonerscommissies voor hun medebewoners een bovengrondse verzamelcontainer voor gf+e aanvragen (240 liter). Deze container staat buiten en openen de bewoners met hun afvalpas. Is er geen VvE of bewonerscommissie, dan kunnen bewoners deze container zelf aanvragen samen met anderen. Aan de aanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden.

De gf+e verzamelcontainer wordt alleen geplaatst bij:

  • Hoogbouwcomplexen met maximaal 6 woonlagen, of
  • Hoogbouwcomplexen met 7 woonlagen of meer, met maximaal 50 wooneenheden;
  • Van deze complexen geeft minimaal 50% van de wooneenheden aan mee te willen doen, met een minimum aantal van 20; 
  • Alleen de wooneenheden die mee willen doen, krijgen toegang tot de gf+e container via hun afvalpas. Het aanbieden van gf+e blijft gratis;
  • De bewoners gebruiken de verzamelcontainer op de juiste manier. De container is alleen voor groente- en fruitafval en etensresten. Klein bloem- en plantafval mogen wel in de zuil. Grof tuinafval zoals takken en bladafval levert u in op het Afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede;
  • Het gf+e kan aangeboden worden in een biologisch afbreekbaar zakje. Plastic zakken en pedaalemmerzakken zijn niet toegestaan, omdat het gf+e dan niet gecomposteerd (verwerkt) kan worden.

Heeft u als VvE of bewonerscommissie of groep bewoners nog geen aanvraag ingediend? Dat kan nog steeds. Stuur een e-mail naar ede@acv-groep.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Naam, telefoonnummer en e-mail van contactpersoon;
  • Adressen die willen meedoen inclusief bijbehorende handtekeningenlijst;
  • Het is fijn als u alvast nadenkt over een locatie.

U kunt ook dit formulier uitprinten en invullen.

Bij grotere hoogbouwcomplexen (7 of meer woonlagen én meer dan 50 wooneenheden) doen bewoners hun groente- en fruitafval en etensresten bij het restafval. U betaalt een aangepast, lager tarief voor restafval.