Contact

Welk afval kan ik brengen?

Hieronder vindt u een overzicht van welk afval u kunt brengen op het afvalbrengstation. Elk afvalsoort heeft een eigen container. Per keer kunt u maximaal 1,5m3 brengen. Heeft u vragen, de medewerkers op het afvalbrengstation helpen u graag verder.

Asbest* ja (zie onder *)
Autobanden met velg ja
Autobanden zonder velg ja
Bouw en sloopafval ja
Brandblusser/gasflessen ja
Dakleer ja
Elektrische apparaten ja
GFT nee
Gips nee
Graszoden ja
Grofvuil ja
Grond/zand ja
Harde kunststoffen ja
Hout B ja
Hout C ja
Incontinentie materiaal nee
Kadavers ja
Klein chemisch afval ja
Matrassen ja
Metaal ja
Papier/karton ja
Piepschuim(AirPop nee
PMD(zacht plastic) ja
Puin ja
Restafval nee
Rond glas/Flessen glas ja
Snoeiafval/takken ja
Textiel ja
Vlakglas ja
Wit- en bruingoed ja


* Asbest

  • Let op: asbest kunt u niet zomaar brengen, u dient eerst een melding te doen bij de gemeente Wageningen. 
  •  Max. 30m³ en verpakt in doorzichtig plastic.
  • Na het indienen van de melding ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging thuisgestuurd.
  • U dient het handzaam te verpakken in dubbel en doorzichtig folie. Plak openingen en naden goed dicht met bijvoorbeeld ductape.
  • Zorg dat u het meldingsformulier bij u heeft, tijdens het vervoer en het afgeven op het afvalbrengstation.
  • Ook asbest gelijkend materiaal moet op deze wijze worden verpakt en aangeleverd.
  • Het is moeilijk te herkennen of er asbest is verwerkt in bepaalde materialen. Daarom moet materiaal dat lijkt op asbest uit veiligheidsredenen als 'asbesthoudend materiaal' worden verpakt en aangeleverd.
  • Dakleien mag u niet zelf verwijderen, dat moet u laten doen door een erkende asbestverwijderaar. 
  • Voor tips 'omgaan met asbest': https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbest/