Doorgaan naar artikel

ACV behaalt certificaat CO2-Prestatieladder

Gepubliceerd op: 18-11-2021

ACV is medio november niveau 3 gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Al jaren onderneemt ACV activiteiten op het vlak van duurzaamheid en met een certificering op de ladder onderstreept ACV dat zij serieus werk maakt van CO2 reductie.


Directeur Harm Winkeler schetst het belang van de certificering. “Naast het feit dat dit traject past bij onze duurzaamheidsfilosofie willen we ook aantonen wat we precies op het vlak van CO2 reductie doen en presteren. Onze energiestromen en CO2-footprint zijn in kaart gebracht en aan de hand daarvan zijn een aantal doelstellingen ontwikkeld. De belangrijkste doelstelling is het verduurzamen van het wagenpark.”

Vermindering CO2-uitstoot

Als gevolg van het Klimaatakkoord is de Klimaatwet tot stand gekomen. In deze wet staat dat in 2030 in Nederland de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren. ACV wil daar graag een bijdrage aan leveren door de CO2-uitstoot te verminderen met behulp van de CO2-prestatieladdder.

CO2-prestatieladdder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt om CO2-uitstoot te verminderen. De ladder stimuleert om constant te blijven zoeken naar mogelijkheden voor verdere verlaging van de uitstoot.

Jaarlijkse beoordeling

De CO2-prestatieladder gaat uit van continue verbetering. Om dit te kunnen beoordelen wordt de CO2 uitstoot twee keer per jaar in kaart gebracht. Tijdens de externe audit, uitgevoerd door Normec NCK, wordt er naar de footprint en voortgang van de doelstellingen gekeken.  Benieuwd hoe ACV er in 2021 voor staat? Ga dan naar www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam.


Location