Doorgaan naar artikel

RvC

De raad van commissarisen van ACV bestaat uit 5 personen. Zij fungeren als klankbord en toezichthouder voor de directie.

De heer dr. ir. Gerhard van den Top - voorzitter
Mevrouw Marjolein Brasz MSc
Mevrouw mr. Jacqueline Verbeek-Nijhof
De heer ir. Mark Leemans
Mevrouw mr. Judith Schröder