Welke wegen en fietspaden worden er gestrooid?

Zie bovenaan.