Doorgaan naar artikel

Wordt mijn afval wel opgehaald als er sneeuw ligt?

In principe wel. Tenzij de situatie in de wijken dusdanig is dat het gevaarlijk is om met de vuilnisauto's de straat in te gaan. In dat geval zal uw gemeente en ACV via deze site communiceren over alternatieve aanbiedlocaties voor huishoudelijk afval.


Location