Doorgaan naar artikel

Inwoners en bedrijven zeer tevreden over onze dienstverlening

Gepubliceerd op: 6-2-2023

Eind 2022 hebben we in samenwerking met Integron een inwoner- en klanttevredenheidsonderzoek over afvalinzameling uitgevoerd. In totaal hebben 559 inwoners en 167 bedrijven in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen. deelgenomen aan het onderzoek.


De gemiddelde tevredenheid van de inwoners over onze dienstverlening komt uit op een 7.9. Daarmee is deze score op hetzelfde niveau als in 2020. Ook dit jaar scoort ACV daarmee boven de benchmarkscore van een 7.6. De gemiddelde tevredenheid van bedrijven komt uit op een 8.0. Wij zijn enorm trots op deze cijfers! 

Sterkte punten

Het meest tevreden zijn inwoners over de duidelijkheid wanneer de kliko geleegd wordt, de gebruiksvriendelijkheid- en functionaliteiten van de ACV-app en de vriendelijkheid van de klantenservice.

Afvalscheidingsgedrag

Het merendeel van de inwoners geeft aan grondstoffen te scheiden van het afval. Oud papier en karton, PMD en glas worden het meest gescheiden aangeboden. De belangrijkste redenen om afval te scheiden zijn vanuit milieuoogpunt en lagere jaarlijkse afvalstofheffing.

ACV-app is meest gebruikte communicatiemiddel

Van de bestaande communicatiekanalen wordt de ACV-app het meest gebruikt en het percentage inwoners dat niet bekend is met de app is afgenomen. Daarmee groeit de app in bekendheid én gebruik.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek zijn ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld de netheid, gebruiksvriendelijkheid en capaciteit van onder- en bovengrondse verzamelcontainers en de mogelijkheid tot het laten ophalen van grof huishoudelijk afval als de termijn waarop het opgehaald wordt.

Dienstverlening verder optimaliseren

Gemiddeld genomen zijn inwoners en bedrijven zeer tevreden over onze dienstverlening. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we onze dienstverlening nog verder optimaliseren, met als doel een nog hogere tevredenheid van inwoners én bedrijven.

Meer informatie?

Bekijk hier het interview met onze collega Edo, manager Klant & Beleid. 


Location