Doorgaan naar artikel

Peiling naam afvalbrengstation

 

Onze afvalbrengstations krijgen binnenkort een nieuwe naam en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! 

Waarom een nieuwe naam?

De afgelopen jaren is er veel veranderd. De huidige naam 'afvalbrengstation' dekt niet meer de lading van wat er op deze locaties gebeurt. Het gaat hier nog maar in beperkte mate om het inleveren van afval, maar vooral om het verzamelen van grondstoffen, repareren en hergebruiken van producten, en het inspireren van mensen over duurzaamheid. Met een nieuwe, toekomstgerichte naam willen we laten zien dat we op weg zijn naar een circulaire economie, waar afval niet langer als waardeloos wordt gezien, maar als grondstof voor nieuwe producten en materialen. Zo dragen we samen bij aan een duurzame toekomst. 

Wat hebben we gedaan?

In mei hebben we een Denktank georganiseerd met bewoners en kinderburgemeesters uit onze gemeenten. Samen hebben we gebrainstormd over een nieuwe naam voor onze afvalbrengstations. Het was een inspirerende bijeenkomst, vol goede ideeën en creativiteit. Uiteindelijk zijn er drie namen gekozen die goed passen bij onze nieuwe visie.

Nu willen we graag weten welke van deze drie namen jij het beste vindt. Daarom vragen we jou om deel te nemen aan onze peiling. Jouw keuze helpt ons niet alleen bij het kiezen van een naam, maar zorgt er ook voor dat de nieuwe naam breed wordt gedragen.

Help ons mee en geef hieronder jouw voorkeur aan! 

Location