Doorgaan naar artikel

Plaagdierbeheersing openbare ruimte ACV: aanpak, duurzaamheid en samenwerking

Gepubliceerd op: 30-1-2024

Ratten, kakkerlakken en wespen: het ‘aanbod’ van plaagdieren is divers. Bij ACV richten zij zich op een bronaanpak. Hoe voorkom je dat de problematiek wederkeert? Jan Huijsman, coördinator Plaagdierbeheersing en riolering, geeft een kijkje in de aanpak van ACV.

Kun je ons meer vertellen over de aanpak van plaagdierbeheersing in de openbare ruimte bij ACV?

“Zeker, bij ACV Groep verzorgen we een deel van de plaagdierbeheersing voor vijf gemeenten: Ede, Veenendaal, Wageningen, Renswoude en Renkum. We ontvangen meldingen over ratten vanuit de gemeenten en inwoners, terwijl ACV Bedrijven meldingen over muizen, kakkerlakken en wespen behandelt. Onze aanpak richt zich op onderzoek en bestrijding van plaagdieren in de openbare ruimte.”

Hoe gaan jullie te werk?

“Wanneer we een melding ontvangen, plannen we een afspraak in voor een onderzoek op locatie. Na het onderzoek stellen we een inspectierapport op dat naar zowel de melder als de gemeente wordt gestuurd. Sinds 2023 is het gebruik van gif in de openbare ruimte verboden, en we hebben bewust besloten geen certificering hiervoor aan te vragen. In plaats daarvan maken we gebruik van mechanische vallen, zoals gewone klemmen of het ECO 1000 systeem. Onze aanpak volgt de IPM-methode, waarbij we eerst het knelpunt identificeren en vervolgens de meest geschikte methode kiezen om het op te lossen, zonder gebruik van gif.”

Het ECO1000 systeem, waarmee je meer ratten achter elkaar kan vangen

Welke rol speelt de riolering in de beheersing van plaagdieren?

“Binnen onze organisatie is plaagdierbeheersing een klein, maar essentieel onderdeel van de dienstverlening. Naast onze expertise voor plaagdierbeheersing, beschikt ACV ook over de benodigde apparatuur en voertuigen voor rioolbeheer. Ratten zijn vaak gerelateerd aan de riolering. We kunnen bijvoorbeeld een riool doorspuiten, reinigen en inspecteren met een camera. Het meest voorkomende knelpunt is de locatie; als rattenoverlast onder een woning zit, wijst dat vaak op een rioolprobleem. We voeren dan een rioolinspectie of rookproef uit, waarbij de bereikbaarheid van het riool bepaalt welke methode we toepassen. Wanneer mensen ratten in hun tuin opmerken, kan dit vaak worden toegeschreven aan het voeren van vogels. Tijdens een uitgebreide omgevingsanalyse beperken we ons niet alleen tot de directe woning, maar verkennen we de hele buurt. Hierbij kan het voorkomen dat we een rioolkolk tegenkomen zonder afsluiter. Nadat dit probleem is verholpen, houden we nauwlettend in de gaten of de ratten wegblijven. Op deze manier zetten we alles in het werk om een passende oplossing te vinden.”

Hoe verloopt de samenwerking met collega’s van de riolering en hoe dragen jullie bij aan een effectieve oplossing voor de klant?

“De samenwerking met collega’s van de riolering verloopt soepel en efficiënt. We weten elkaar te vinden en maken gebruik van elkaars kennis en kunde. Er heerst een fijne en gemoedelijke sfeer, met korte lijnen en een hoge mate van loyaliteit. Wat klanten waarderen, is dat ze geen anderepartij hoeven in te schakelen; wij kunnen kleine reparaties aan het rioleringssysteem zelf uitvoeren en bij grotere stukken nemen we contact op met een aannemer. Hierdoor hebben klanten één aanspreekpunt en worden problemen snel opgelost. Op particulier terrein is de eigenaar verantwoordelijk, maar we proberen alles in het werk te stellen om samen met de klant een oplossing te vinden.”

Hoe creëren jullie bewustwording voor de bronaanpak?

“De afgelopen jaren hebben we positieve resultaten gezien met onze aanpak. Het is kosteneffectief voor de gemeente, met minder bezoeken en gerichter onderzoek. Het aantal meldingen is aanzienlijk afgenomen, van ongeveer 500 vorig jaar tot ongeveer 160 in dezelfde periode dit jaar. Onze aanpak richt zich op het wegnemen en verhelpen van de bron, met bewustwording van de melder. Voorlichting tijdens het onderzoek is cruciaal, vooral bij ratten vanwege de draagtijd, het aantal jongen en de potentiële gezondheidsrisico’s.”

Welke punten beïnvloeden de bewustwording van melden en handelen?

“Ratten hebben specifieke eigenschappen, zoals hun draagtijd en activiteitspatroon, die van invloed zijn op hoe melders moeten handelen. Zo weten veel mensen niet dat ratten een draagtijd hebben van drie weken, en een nest gemiddeld zeven tot tien jongen krijgt. Daarnaast is het bekend dat bruine ratten ziekten kunnen overdragen. Ondanks de risico’s blijft het werk afwisselend en staan we in direct contact met de melder. We proberen melders gerust te stellen door grondig onderzoek uit te voeren en hen bewust te maken van de noodzaak om geadviseerde maatregelen te nemen.”

Heb je een voorbeeld van een uitdagende situatie die je is bijgebleven?

“Zeker, er was een situatie in de Tuinstraat waar een vrouw ziek was geworden, vermoedelijk door de ziekte van Weil. Ratten veroorzaakten overlast, en meteen werd naar de gemeente gewezen. Door grondig onderzoek ontdekten we dat het probleem bij een bewoner lag. Dat inzicht en de oplossing gaven voldoening. Samenwerking tussen verschillende partijen, niet alleen de gemeente, is essentieel om rattenoverlast te voorkomen. Controle en onderhoud van kolken en huisaansluitingen spelen daarbij een belangrijke rol.”

Bron: Vakblad GRAM, december 2023


Location