Doorgaan naar artikel

Wijzigingen in afvalinzameling 2021 - Renkum

Gepubliceerd op: 23-12-2020

Eind september heeft de gemeenteraad Renkum een nieuw afvalplan vastgesteld voor de periode vanaf 2021. In het afvalplan zijn een aantal maatregelen opgenomen voor de komende vijf jaar. Enkele van deze maatregelen gaan al per 2021 in. Hieronder volgt een korte opsomming daarvan.

 

Wekelijks inzamelen van gft+e tijdens de drie zomermaanden
Afgelopen zomer hebben ruim 1000 inwoners een petitie ondertekend die de gemeente oproept om tijdens de drie zomermaanden (juni, juli en augustus) gft+e wekelijks op te halen. De gemeenteraad heeft hier gehoor aan gegeven. Dit betekent dat vanaf juni tot en met augustus het gft+e iedere week wordt opgehaald. De overige maanden van het jaar wordt gft+e om de twee weken opgehaald.

Aan huis ophalen van grof vuil
Vanaf 2021 is het mogelijk om de zes punten op uw afvalpas flexibel in te zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld drie punten gebruiken om grof afval op te laten halen. De overige drie punten kunt u gebruiken om zelf nog drie keer het afvalbrengstation te bezoeken. Ook kunt u er voor kiezen om grof afval nóg een keer op te laten halen. Zijn de punten op, dan betaalt u vanaf de derde keer grof afval ophalen een bedrag van € 30,- per keer. Heeft u geen punten meer op de afvalpas dan kost een bezoek aan het  afvalbrengstation € 10,- Grof afval aan huis wordt in een tweewekelijkse route op de even weken op woensdag opgehaald. De eerste ophaaldag in 2021 is woensdag 13 januari. Houdt u er rekening mee dat grof afval uiterlijk op dinsdag voorafgaand aan de inzameldag vóór 12.00 uur bij ACV moet worden aangemeld. Hiervoor kunt u een afspraak maken met ACV via  https://www.acv-groep.nl/afval/grofvuil-ophalen Per bezoek of ophaalbeurt kunt u tot 2m3 brengen of laten ophalen.

Uitbreiding gf+e zuilen bij hoogbouw
Voor bewoners van hoogbouw komen er meer mogelijkheden om groente, fruit en etensresten te scheiden. Afgelopen periode zijn er al zes speciale zuilen voor gf+e geplaatst als onderdeel van een proef. De eerste ervaringen met deze zuilen zijn positief waardoor de komende jaren meer van deze zuilen geplaatst worden. Naar verwachting worden in 2021 maximaal 15 zuilen bijgeplaatst.


Location