Doorgaan naar artikel

Vanzelfsprekend Duurzaam

Co2-Prestatieladder

De afgelopen jaren speelt het verminderen van de CO2-uitstoot een steeds grotere rol binnen de maatschappij. Als gevolg van het Klimaatakkoord is de Klimaatwet tot stand gekomen. In deze wet staat dat in 2030 in Nederland de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren. ACV wil daar een bijdrage aanleveren door de CO2-uitstoot te verminderen met behulp van de CO2-prestatieladder.

 

In 2021 is ACV begonnen met het in kaart brengen van haar CO2-uitstoot doormiddel van het CO2-Prestatieladder. Hieronder is een overzicht te zien van de totale uitstoot per kalenderjaar.

Footprint & doelstellingen

 

Doelstellingen

Wij hebben ons doel in 2022 behaald! Wij hadden als doel gesteld om in 2025 45% CO2 te reduceren ten opzichte van 2020 in scope 1 en 2. Dit doel was gerelateerd aan tonnageingezameld afval. Het is tijd voor een ambitieuzere doelstelling!

Nieuwe doelstelling:
In 2025 65% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2020.

Toelichting scopes

Location