Doorgaan naar artikel

Vanzelfsprekend Duurzaam

Co2-Prestatieladder

De afgelopen jaren speelt het verminderen van de CO2-uitstoot een steeds grotere rol binnen de maatschappij. Als gevolg van het Klimaatakkoord is de Klimaatwet tot stand gekomen. In deze wet staat dat in 2030 in Nederland de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren. ACV wil daar een bijdrage aanleveren door de CO2-uitstoot te verminderen met behulp van de CO2-prestatieladder.

 

In 2021 is ACV begonnen met het in kaart brengen van haar CO2-uitstoot doormiddel van het CO2-Prestatieladder. Hieronder is een overzicht te zien van de totale uitstoot per kalenderjaar.

Footprint & doelstellingen

Doelstellingen

Wij willen in 2025 45% CO2 reduceren ten opzichte van 2020 in scope 1 en 2. Dit houdt in dat wij een gemiddelde jaarlijkse CO2-reductie van 9% aan houden. Dit doel is gerelateerd aan tonnage ingezameld afval. In de eerste helft van 2022 hebben wij ten opzichte van de eerste helft van 2020 53% CO2-reductie behaald!

Dit betekent dat wij in lijn liggen om onze doelstelling vroegtijdig te behalen. Indien dit het geval blijkt te zijn voor 2022 zullen wij een nieuwe, nog ambitieuzere doelstelling opstellen.  

Toelichting scopes