Doorgaan naar artikel

Vanzelfsprekend Duurzaam

Co2-Prestatieladder

De afgelopen jaren speelt het verminderen van de CO2-uitstoot een steeds grotere rol binnen de maatschappij. Als gevolg van het Klimaatakkoord is de Klimaatwet tot stand gekomen. In deze wet staat dat in 2030 in Nederland de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren. ACV wil daar een bijdrage aanleveren door de CO2-uitstoot te verminderen met behulp van de CO2-prestatieladder.

 

In 2021 is ACV begonnen met het in kaart brengen van haar CO2-uitstoot doormiddel van het CO2-Prestatieladder. Hieronder is een overzicht te zien van de totale uitstoot per kalenderjaar.

Footprint & doelstellingen

Footprint 2021 (3.376,6 ton CO2)

Doelstellingen

Wij willen in 2025 45% CO2 reduceren ten opzichte van 2020 in scope 1 en 2. Dit houdt in dat wij een gemiddelde jaarlijkse CO2-reductie van 9% aan houden. Dit doel is gerelateerd aan tonnage ingezameld afval.

In lijn met deze doelstelling wilden wij in 2021 9% CO2 gereduceerd hebben t.o.v. 2020. De daadwerkelijke reductie was 5%, wat betekent dat wij dit jaar weer hard aan de slag moeten gaan met het behalen van onze doelstelling. Om dit te bereiken zetten wij o.a. dit jaar in op HVO100 en de inkoop van Nederlandse groene stroom.

Toelichting scopes

Scope 1: directe uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie zoals brandstof en gas.

Scope 2: Indirecte uitstoot door gebruik binnen de organisatie, maar welke elders wordt opgewekt zoals elektriciteit.

Onze uitstoot staat gelijk aan: