Doorgaan naar artikel

Participatie sector- en keteninitiatieven

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. ACV neemt deel aan de volgende initiatieven.

Initiatief Midwaste

Midwaste is een coöperatieve vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Hier wordt kennis binnen de sector gedeeld zonder winstoogmerk. Tijdens de overleggen komt het onderwerp duurzaamheid regelmatig aan bod. 

Initiatief Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Bij Living Lab Regio Foodvalley Circulair komen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen om te werken aan een circulaire economie. ACV neemt hieraan deel bij bijvoorbeeld de werkplaats Waterstof.

Location