Contact

De organisatie

ACV is de naam voor de vertrouwde afvalinzamelaar in de gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen. ACV is in 1999 ontstaan toen de activiteiten voor de gemeenten Ede en Wageningen samengevoegd zijn in één organisatie: Afvalcombinatie De Vallei. Later werden ook Renkum (2001) en Veenendaal (2008) toegevoegd.

ACV is een zelfstandig opererend bedrijf met een schat aan ervaring op het gebied van afvalinzameling, straatreiniging, het kolken van riolen, gladheid- en plaagdierbestrijding. Sinds 1999 is ook de kringloopwinkel in Ede en vanaf 2010 de kringloopwinkel in Veenendaal toegevoegd, onder de naam Restore Kringloop. Per 1 januari 2012 is ACV lid van Midwaste, een samenwerkingsverband van 13 regionale en overheidsgedomineerde bedrijven.

Duurzame toekomst
Het ACV-logo symboliseert onze bijdrage aan het recyclingproces en geeft tegelijkertijd onze regionale focus weer. Van hieruit willen we bijdragen aan een duurzame toekomst.

Organisatiestructuur
ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen. De aandelen zijn in het bezit van de gemeente Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal. ACV Gemeenten voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit en ACV Bedrijven verzorgt de commerciële activiteiten van de groep. Zoals gezegd maakt ook Restore Kringloop met winkels in Ede en Veenendaal onderdeel uit van ACV. In totaal biedt ACV werk aan meer dan 200 medewerkers en vrijwilligers.

Wat wil ACV bereiken?
De missie van ACV is de opdrachtgevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van afval & reiniging en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner.

Onze activiteiten dragen waar mogelijk bij aan een duurzame toekomst, zowel voor onze medewerkers als voor de omgeving waarin we werken. We streven naar continuïteit in kwaliteit op alle fronten. Voor ACV staat kwaliteit gelijk aan betrokkenheid, een transparante manier van werken en maximaal kunnen inspelen op lokale wensen. Kwaliteit betekent ook een maatschappelijk verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. Zo werken we aan een gezond bedrijfsresultaat en regionale groei.

Privacyverklaring
ACV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen. Uiteraard gaat ACV vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In de privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd welke gegevens ACV verwerkt, met welk doel en hoe ACV met deze persoonsgegevens omgaat.