Contact

Gemeentebeleid

ACV is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval binnen de gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen. Ook de afvalbrengstations in deze gemeenten vallen onder ons beheer. Daarnaast zijn we actief op het gebied van gladheidbestrijding, het reinigen van wegverhardingen en de riolering onder de verharding.

Het gemeentelijk beleid op gebied van afval, reiniging en gladheidbestrijding, wordt opgesteld door de Gemeente Wageningen en uitgevoerd door ACV.

Voor meer informatie over het gemeentelijk afvalbeleid van Wageningen verwijzen wij u naar www.wageningen.nl.